Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

Kariéra

Stipendijní program AGEL

Pro akademický rok 2018/2019 společnost AGEL a.s. opět vypisuje pro studenty vybraných studijních oborů STIPENDIJNÍ PROGRAM AGEL.


Podporované obory studia:

Podpora studentů zdravotnických oborů dle platné legislativy:

 • Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (ve znění 67/2017 Sb. Do 31. 8. 2017 pak201/2017 Sb., platné od 1. 9. 2017)
 • Zákon č. 96/2004 Sb., Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) (ve znění 183/2017 Sb. do 31. 8. 2017 pak  201/2017 Sb. Od 1. 9. 2017)
Typ školy ročník Výše stipendia Délka vyplácení v měsících Délka závazku
VŠ – magisterské studium (všeobecné lékařství, zubní lékařství apod). 5. 4.000,- Kč 12 3 roky
6. 6.000,- Kč 10
VŠ – magisterské studium (farmaceut). 5. 6.00.- Kč 10 3 roky
VŠ – bakalářské studium (NLZP obory) 3. 4.800,- Kč 10 2 roky
VOŠ (Dis.) 3. 4.800,- Kč 10 2 roky
SŠZ – maturitní obory 3. 1.000,- Kč 12 2 roky
  4. 2.500,- Kč 10
SŠZ – nematuritní obory (obor Ošetřovatel) 3. 2.000,- Kč 10 2 roky

Proč vstoupit do Stipendijního programu AGEL?

Výhodami stipendijního programu AGEL jsou:

 • Síť kvalitních zdravotnických zařízení po celé ČR – student si vybere, ve kterém zařízení chce do stipendijního programu nastoupit.
 • Kratší doba závazku než u jiných programů na trhu.
 • Výhodné podmínky – cena i délka vyplácení.
 • Jasně daná a předem definovaná pravidla.
 • Individuální přístup.
 • Garance uplatnění po ukončení studia.
 • Příjemné a přátelské prostředí ve všech zdravotnických zařízeních.

Jak se přihlásit?

Studenti, kteří mají zájem vstoupit do Stipendijního programu AGEL mají 2 možnosti:

 1. přihlásit se elektronickou formou na této stránce -  vyplnit žádost o vstup do SPA. Následně Vás bude kontaktovat personální oddělení AGEL a.s., kdy si upřesníte obor a zařízení, se kterým máte zájem a informovat Vás o dalším postupu. Další jednání a předložení dokumentů již budete řešit s vybranou nemocnicí nebo zdravotnickým zařízením.
 2. kontaktovat přímo personální oddělení vybraného zdravotnického zařízení a domluvit se na vyplnění žádosti, oddělení, která jsou v rámci programu nabízena a předložit potřebné dokumenty dle oboru a studia.

Do programu je možné se hlásit průběžně až do 31. 12. 2018. V případě, že budete chtít vstoupit do programu později, je to na individuální domluvě s konkrétním zařízením.

Pro bližší informace a přihlášení do Stipendijního programu AGEL kontaktujte personální oddělení společnosti AGEL a.s.:

e-mail: studenti@agel.cz
tel: 582 315 926 nebo 725 888 907

Žádost o přihlášení do STIPENDIJNÍHO PROGRAMU AGEL 2018/2019 (online formulář)
Žádost o přihlášení do STIPENDIJNÍHO PROGRAMU AGEL 2018/2019 (pdf verze pro tisk)