Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

SVOČ

Studenti mohou spolupracovat s našimi předními odborníky na vědecké odborné činnosti.

Témata jsou zveřejněna na:

V maximální možné míře jsme schopni po dohodě se studentem stanovit téma, které bude vyhovující po stránce vědecko-výzkumné a bude oborově zaměřeno dle školitele i studenta.