Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

Média

Chřipka

10.1.2017

MUDr. Eva Kandrnalová, Dopravní zdravotnictví a.s., praktická lékařka

MUDr. Eva Kandrnalová
Dopravní zdravotnictví a.s., praktická lékařka


MUDr. Eva Kandrnalová (*1980) promovala v roce 2007 na II. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během studia strávila rok v Austrálii studiem angličtiny. Po promoci krátce působila ve státní správě na Odboru zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví ČR. Poté se vrátila do klinické praxe, kde své další pracovní zkušenosti získávala na pozici lékařky pracovně-lékařských služeb ve společnosti Kardia, a to především přímo v on-site ordinacích klientů - Continental Automotive Czech Republic, s.r.o., TPCA Kolín a Carrier Refrigeration Operation Czech Republic, s.r.o., v Berouně. Do společnosti Dopravní zdravotnictví a.s., POLIKLINIKA AGEL, nastoupila v roce 2012 na pozici praktické lékařky a lékařky pracovně-lékařských služeb. Od roku 2014 je hlavní lékařkou ordinace nadstandardní péče POLIKLINIKY AGEL, kde se podílí na jejím dalším rozvoji. Je certifikovanou lékařkou Společnosti pro léčbu závislých na tabáku a po absolvování kurzu kognitivně-behaviorální terapie nadváhy a obezity se rovněž věnuje problematice redukce hmotnosti. Je vdaná, má dvě děti, ve volném čase se věnuje rodině, sportu, cestování a studiu angličtiny.

zpět na Blogy

Ne každé nachlazení lidově nazývané „chřipka“ je opravdovou chřipkou. Text níže by Vám měl pomoci s jejím diagnostikováním a zároveň Vám pomoci se rozhodnout, kdy se vydat zkonzultovat Váš stav s lékařem.

Ne každé nachlazení lidově nazývané „chřipka“ je opravdovou chřipkou. Text níže by Vám měl pomoci s jejím diagnostikováním a zároveň Vám pomoci se rozhodnout, kdy se vydat zkonzultovat Váš stav s lékařem.

Chřipka je virová infekce dýchacích cest vyskytující se každoročně v chladných zimních měsících. Viry chřipky (A a B) mají obecně vysokou nakažlivost a rychlé šíření, s každoročním výskytem epidemií. Ke vzniku epidemií dochází zpravidla ve dnech, kdy je delší dobu mrazivé počasí a je tak limitováno šíření ostatních druhů virů, které jinak v boji o hostitele vítězí. Přenos se děje kapénkovou infekcí, inkubace je obvykle 1–3 dny, u některých typů chřipky A až 7 dní.

Pro chřipku je typický náhlý začátek s vysokou horečkou, značným pocitem nemoci, pocením, silnými bolestmi svalů i kloubů, bolestmi hlavy zvláště za očima, do 48 hodin se přidává dráždivý, suchý až bolestivý kašel. Pokud nedojde ke komplikacím, pak vystupňované příznaky trvají zpravidla 3 dny. Následuje pozvolná rekonvalescence. Pocit únavy a celkové nevýkonnosti trvá 14 dnů i déle. Rýma není typickým příznakem chřipky.


PREVENCE:
V době chřipkové epidemie se vyhýbejte uzavřeným místnostem, kde se shromažďuje více lidí, obecně i např. prostředkům MHD. Dbejte na zvýšené dodržování osobní hygieny – více než kdy jindy si myjte ruce mýdlem a teplou vodou, při smrkání používejte výhradně papírové kapesníčky, pokud musíte kýchnout, kýchněte do kapesníku, pokud jej nemáte, kýchněte např. do loketní jamky, ne do rukou. Nedotýkejte se zbytečně rukama obličeje, očí, nosu, úst... Vhodné je preventivní užívání vitaminu C a D po celé zimní období.

TERAPIE:
Při lehčím průběhu u zdravých osob pouze symptomatická terapie: klid na lůžku po celou dobu trvání horeček, léky na snížení teploty (teplotu srážet ideálně až od 38°C výše), léky na suchý či vlhký kašel. U rizikových nemocných lze zvážit nasazení antivirotik či hospitalizaci na infekční oddělení. Onemocnění od začátku nepřecházejte, zvyšujete pravděpodobnost šíření nákazy a zhoršení vlastního onemocnění. Antibiotika se podávají pouze při bakteriálních komplikacích jako bakteriální zánět průdušek či plic. U pacientů je zpravidla přítomna významná celková schvácenost, dušnost a hojné vykašlávání hlenu. O nutnosti nasazení antibiotik vždy rozhoduje lékař.

Pokud Vás k Vašemu lékaři nezavede potřeba vystavení pracovní neschopnosti, mělo by tomu tak být vždy při těžším či odlišném průběhu chřipky, než jak je popsaný výše - pokud trvají horečky nad 38,5°C déle než 3 dny, pacient má významnější dýchací obtíže či je neschopen přijímat tekutiny, a dále u pacientů, kteří jsou chronicky interně léčeni (onemocnění srdce a cév, onemocnění plic, neurologická onemocnění apod.).