Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

Bezpečný AGEL

Kodex bezpečí pro pacienty

Kodex bezpečí pro pacienty

Poslouchejte, ptejte se, komunikujte

 1. Seznamte se s vnitřním řádem nemocnice, eventuálně ambulance.
 2. Dodržujte doporučení zdravotnického personálu.
 3. Chovejte se bezpečne k sobě a svému okolí – odevzdejte k úschově přinesené léky, cennosti, nemějte s sebou ostré předměty, střelné zbraneě apod.
 4. Buďte ve zdravotnickém zařízení pečliví při hygieně, myjte si často ruce – cíleně tím snižujete možnost vzniku nemocniční/nozokomiální infekce.
 5. Při svém pobytu ve zdravotnickém zařízení sdělte zdravotnickým pracovníkům své pochybnosti – tím, že nám je sdělíte, můžeme reagovat a společně je rešit.
 6. S důvěrou se obracejte na náš personál.
Nozokomiální infekce

Nozokomiální infekce

Infekce, které souvisí s pobytem v nemocnici.
Dodržujeme hygienu, dodržujte ji i vy

Co dělá nemocnice pro bezpečí pacienta:

 • Pacient je personálem informován o dodržování pravidel hygieny.
 • Pacient má možnost si vydezinfikovat ruce.
 • Lůžko pacienta je udržováno čisté.
 • Zdravotnický personál dodržuje pravidla hygieny rukou.
 • Personál používá předepsané osobní a ochranné pomůcky (ústenky, plášť, rukavice).

Co může pacient udělat pro své vlastní bezpečí

 • Poskytnout zdravotnickému personálu skutečné a úplné aktuální informace o svém zdravotním stavu.
 • Pravdivě informovat o aktuálních onemocněních v domácím prostředí (výskyt průjmu, chřipka, virové onemocnění - neštovice, příušnice….).
 • Informovat lékaře o svých cestách či pobytech v zahraničí za poslední rok, a pokud byl v zahraničí ošetřen, upozornit na tuto skutečnost.
 • Nepřijímat návštěvu, pokud byla v kontaktu s infekčním onemocněním nebo je sama nemocná.
 • Dodržovat pravidla osobní hygieny a pravidla hygieny rukou.
 • Upozornit lékaře na jakoukoliv změnu zdravotního stavu (teplota, kašel, bolest...) v průběhu hospitalizace či ošetřování na ambulanci.
Kodex bezpečí pro pacienty

Identifikace pacientů

Zajímáme se o vás a respektujeme vaši jedinečnost

Co dělá nemocnice pro bezpečí pacienta:

 • Má stanovená pravidla pro zjišťování totožnosti pacienta (identifikaci- dotaz na jméno a příjmení, kontrola štítku).
 • Provádí identifikaci pacienta vždy před podáním léků, krve, před odebíráním vzorků k laboratorním vyšetřením apod.
 • Provádí identifikaci pacienta vždy před vyšetřovacími a léčebnými výkony.

Co může pacient udělat pro své vlastní bezpečí:

 • Aktivně spolupracovat se zdravotnickým personálem.
 • V případě, že má pochybnost o správnosti své identifikace, okamžitě na tuto skutečnost upozorní zdravotnický personál.
Kodex bezpečí pro pacienty

Bezpečné podávání léků

Podáváme vám jen to správné

Co dělá nemocnice pro bezpečí pacienta:

 • Dodržuje zásady správného podávání léčiv.
 • Léky podává kvalifikovaný zdravotnický pracovník.

Co může pacient udělat pro své vlastní bezpečí:

 • Poskytnout zdravotnickému personálu aktuální, pravdivé a úplné informace o svém zdravotním stavu a mít k dispozici seznam a rozpis trvale užívaných léků při návštěvě ambulance nebo při příjmu do nemocnice.
 • Nahlásit při příjmu do nemocnice léky, které si přinesl. Z důvodu bezpečí je nutné léky předat zdravotnickému personálu k úschově.
 • Neužívat po dobu hospitalizace žádné léky bez vědomí zdravotníků. Předepsané léky mohou být negativně ovlivněny léky, které si „naordinuje“ sám.
 • Ptát se svého ošetřujícího lékaře, jaké léky dostává a proč je dostává.