Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

O nás

Vědecká rada společnosti

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
MUDr. Radovan Kubeš, Ph.D.
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, DrSc.
prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.
prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.