Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

O nás

Skupina AGEL

AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě. Jen v České republice v současné době AGEL provozuje 14 nemocnic, síť poliklinik, síť lékáren, laboratoří, distribuční společnosti a další specializovaná zdravotnická zařízení. Od roku 2006 působí AGEL také na Slovensku.

Mapa zdravotnických a ostatních zařízení skupiny AGEL (kliknutím zobrazíte mapu v plné velikosti)

Kvalita péče a bezpečí pacientů je jedním z pilířů, na kterých společnost stojí. Z toho důvodu Skupina AGEL nejen, že splňuje veškeré zákonem dané standardy, ale nad tento rámec zavedla další procesy sledující kvalitu péče, jako jsou například procesy externího sledování. Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí se tak stala v roce 2002 vůbec první nemocnicí v České republice, která si nechala externí audit vyhotovit. V současné chvíli jsou držiteli prestižní akreditace všechny nemocnice skupiny AGEL.

Zdravotnická zařízení Skupiny AGEL poskytují špičkové služby a disponují nejmodernějším přístrojovým vybavením. Statut centra vysoce specializované péče nese a do speciální sítě Ministerstva zdravotnictví ČR se například řadí Komplexní onkologické centrum Nemocnice AGEL Nový Jičín, Iktové centrum Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a v Nemocnici AGEL Prostějov či Komplexní kardiovaskulární centrum Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí. Díky špičkovým léčebným výsledkům a komplexnosti poskytované péče zaznamenává Skupina AGEL neustále rostoucí zájem nejen tuzemských, ale také zahraničních pacientů.

Se 16,5 tisíci zaměstnanci je v současnosti Skupina AGEL vyhledávaným zaměstnavatelem, který nabízí svým zaměstnancům odborný růst a prostředí pro kvalitní a odbornou profesionální péči. Všechna zdravotnická zařízení skupiny disponují akreditovanými pracovišti pro vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků.

Zájmem Skupiny AGEL v nadcházejících letech je sehrávat významnou roli také v oblastech vědy, výzkumu a inovací. Součástí Skupiny je proto také Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, který se vědou a výzkumem zabývá.

Skupina AGEL myslí také na nejpotřebnější z nás, proto od roku 2011 provozuje NADACI AGEL, jejímž cílem je podpora sdružení i jednotlivců, kteří se ocitnou v těžké životní situaci.