Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

Odborná veřejnost

Klinické studie

Holding AGEL nabízí spolupráci v oblasti klinického hodnocení léčivých přípravků a klinických zkoušek zdravotnických prostředků. V našich zdravotnických zařízeních disponujeme zkušenými studijními centry, moderním vybavením a zázemím pro úspěšnou realizaci klinických hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků.

Klinická hodnocení jsou prováděna v souladu s platným právním řádem České republiky, národními
a mezinárodními doporučeními a pokyny příslušných orgánů státní správy týkajících se klinických hodnocení a plně v souladu s etickými principy.

Informace pro zadavatele klinických hodnocení

Při zahájení vyjednávání o provedení klinického hodnocení je nutné předložit následující dokumenty:

 • Návrh smlouvy o provedení klinického hodnocení (akceptujeme trojstranné smlouvy mezi zadavatelem či jím řádně pověřenou CRO, zkoušejícím a zdravotnickým zařízením) a případné další smlouvy související s prováděním daného klinického hodnocení, to vše včetně návrhu rozpočtu.
 • Výpis z obchodního či jiného obdobného rejstříku zadavatele, příp. též jím řádně pověřené CRO či jiného zmocněnce zadavatele (v Čj nebo Aj). - není potřeba pro české subjekty
 • Plná moc (pokud bude smlouvu podepisovat zmocněnec či zaměstnanec).
 • Protokol klinického hodnocení a jeho souhrn v českém jazyce.
 • Příručku pro zkoušejícího.
 • Souhlasné stanovisko příslušné EK.
 • Rozhodnutí o povolení klinické studie v ČR (u klinických hodnoceních nepodléhajících povolení je potřeba doložit dokumentaci dle příslušného právního předpisu, včetně splnění požadavku pro její zahájení).
 • Vzor informovaného souhlasu subjektu hodnocení.
 • Pojistná smlouva a certifikát o pojištění sjednaném dle příslušného právního předpisu.
 • Doložení certifikátu CE v případě klinického hodnocení zdravotnického prostředku, u kterého bylo vydáno prohlášení o shodě.

Přehled zdravotnických zařízení holdingu AGEL, která v současné době provádí klinická hodnocení

 • Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice
 • Nemocnice AGEL Nový Jičín
 • Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí
 • Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí
 • AGEL Středomoravská nemocniční
 • Kardiologické centrum AGEL
 • Dopravní zdravotnictví

Klinická hodnocení realizujeme zejména v těchto terapeutických oblastech: onkologie, kardiologie, gastroenterologie, dermatologie, neurologie, hemodialýza, angiologie, ORL, urologie, gynekologie, chirurgie, pediatrie.

Přehled společností a zdravotnických zařízení skupiny AGEL naleznete zde: www.agel.cz/kontakty/mapa-agel.html

V případě zájmu o realizaci klinického hodnocení v našich zdravotnických zařízeních směřujte veškeré Vaše dotazy na:

Kontaktní údaje:

Mgr. Kateřina Nieslaniková
Manažerka klinických studií
Odbor Zdravotní péče, AGEL a.s.
katerina.nieslanikova@agel.cz
tel.: +420 725 040 492