Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

O nás

Odborní garanti oborů

Angiologie bude doplněno
ARO MUDr. Jiří Ševčík
Gastroenterologie MUDr. Petr Fojtík, Ph.D.
Gynekologie MUDr. Pavel Bartoš, Ph.D., M.MED.
Geriatrie bude doplněno
Chirurgie  MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.
Interna MUDr. Petr Zajíček, MBA
Kardiologie MUDr. Radek Neuwirth
Laboratorní medicína a hematologie Mgr. MUDr. Ivo Kasperčík
Neurologie MUDr. Daniel Václavík, Ph.D.
Obory se specializací pro DRG    MUDr. Jakub Fejfar 
Onkologie MUDr. Petr Beneš, Ph.D.
Ortopedie bude doplněno
Otorhinolaryngologie MUDr. Jakub Syrovátka 
Patologie MUDr. Mgr. Ivo Kasperčík
Pediatrie MUDr. Josef Tenora
Radiologie bude doplněno
Rehabilitace, fyzioterapie MUDr. Jana Štveráková