Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

Média

Nemocnice Středomoravské nemocniční 10 let ve skupině AGEL

16.6.2017

V letošním roce je tomu přesně deset let, co sloučením tří nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku vznikla společnost Středomoravská nemocniční, která je členem skupiny AGEL. S účinností od 1. července 2007 převzala Středomoravská nemocniční od Olomouckého kraje, na základě smlouvy o pronájmu, poskytování zdravotnických služeb v těchto třech nemocnicích.

Za jubilejních deset let se v nemocnicích Středomoravské nemocniční narodilo téměř 30 tisíc dětí, bylo hospitalizováno 490 tisíc pacientů, provedeno 170 tisíc operací a téměř 6 milionů ambulantních vyšetření. O pacienty v těchto nemocnicích denně pečuje téměř dva tisíce zaměstnanců.

„Hejtmanství chce ve spolupráci se Středomoravskou nemocniční dále rozšiřovat rozsah zdravotních služeb. Díky rozvojovým programům se znásobila poskytovaná péče, a to včetně pohotovostních služeb. Právě tyto aspekty a vzájemná symbióza, která nyní ve zdravotnictví u nás v regionu funguje, je zárukou kvalitní péče pro obyvatele kraje,“ uvedl hejtman Ladislav Okleštěk.

Od roku 2007 se v nemocnicích Středomoravské nemocniční proinvestovala více než jedna miliarda korun, a to jak reinvesticemi z nájemného, tak z vlastních prostředků Středomoravské nemocniční.  „Při uzavření smlouvy jsme se zavázali, že budeme investovat ze svých prostředků, a to částkou minimálně 100 miliónů korun, což jsme splnili již v polovině smluvní doby. V tuto chvíli činí naše přímé investice 127 miliónů. Zbytek částky tvoří takzvané reinvestice z nájemného Olomouckého kraje a společnosti Nemocnice Olomouckého kraje,“ upřesnila předsedkyně představenstva Středomoravské nemocniční MUDr. Marie Marsová, MBA.

Vizuálně se během uplynulým let nejvíce proměnila nemocnice v Přerově, kde byly zrekonstruovány pavilony operačních oborů, interních oborů, budova následné péče. Celkové investice do budov dosáhly 338 miliónů korun, do přístrojového vybavení pak 156 miliónů.  „Přibylo nové pracoviště magnetické rezonance, oddělení dlouhodobé intenzivní péče pro dospělé, nová lékárna a především propojení mezi těmito pavilony nadzemní chodbou,“ sdělila MUDr. Marie Marsová, MBA.

V prostějovské nemocnici byly investice směřovány především do modernizací nejstarších budov. Rekonstrukcí prošla budova polikliniky, lůžkové oddělení ORL, dialýza a Centrum léčebné rehabilitace v celkové částce 134 miliónů, do přístrojového vybavení bylo investováno 175 miliónů. „Pro obyvatele Prostějovska bylo významné také zajištění vlastního CT pracoviště, vybudování nového oddělení laboratorní medicíny spojujícího komplement laboratoří SMN a také vznik zcela unikátního pracoviště AGEL Sport Clinic,“ doplnila Marsová.

V Nemocnici Šternberk byla nejvýznamnější investiční akcí rekonstrukce porodnice, zateplení a rekonstrukce budovy následné péče a gynekologie v celkové částce 71 miliónů, oddělení byla vybavena přístrojovou technikou za 90 miliónů. Chloubou je nová porodnice za více než 22 miliónů korun.

V tomto duchu chce Olomoucký kraj i společnost AGEL nemocnice i nadále rozvíjet. Pro nejbližší období se plánuje rekonstrukce dětského oddělení, oddělení LDN a Iktového centra v Nemocnici Prostějov. V Nemocnici Přerov bude dokončena modernizace interního pavilonu, sjednocení komplementu a v plánu je také výstavba parkoviště, včetně rekonstrukce komunikací. V Nemocnici Šternberk bude nejvýznamnější investiční akcí výstavba nového interního pavilonu, rekonstrukce a vybudování následné péče a oprava komunikací.

 

 

zpět na novinky

Tiskový mluvčí

KONTAKT PRO MÉDIA

Mgr. Radka Miloševská
Email: radka.milosevska@agel.cz