Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

Média

Kam se posunulo české zdravotnictví za posledních 30 let, odpovědělo Sympozium AGEL

4.10.2019

Významné 30. výročí počátku zásadních politicko-ekonomických změn v naší zemi se stalo hlavním tématem letošního ročníku odborného Sympozia AGEL, na které se 2. a 3. října do Olomouce sjeli přední představitelé zdravotnictví z celé České i Slovenské republiky.

Pozvání na konferenci přijala řada významných představitelů českého zdravotnictví v čele s ministrem Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, ředitelem VZP Ing. Zdeňkem Kabátkem, prezidentem Svazu zdravotních pojišťoven Ing. Ladislavem Friedrichem, předsedou představenstva Nemocnic Olomouckého kraje JUDr. Vladimírem Lichnovským, kteří diskutovali na téma Minulost, přítomnost a budoucnost zdravotnictví. Odpolední diskuzní blok na téma Vícezdrojové financování zdravotní péče otevřel úvodním slovem hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Debata se dotkla ožehavých témat, například také objemu financí určeného pro resort zdravotnictví.

„AGEL má v Česku bezesporu nejvíce zkušeností s provozováním soukromého zdravotnictví, neboť brzy oslaví již třicet let na trhu. V České republice a na Slovensku provozujeme aktuálně 22 nemocnic, síť poliklinik a další specializovaná zařízení. A také díky bohatým zkušenostem, které jsme za roky úspěšného podnikání nabyli a které můžeme sdílet, jsme se rozhodli na Sympoziu AGEL otevřít veřejnou debatu nad tématy, která současné zdravotnictví trápí,“ uvedl předseda představenstva společnosti AGEL Aleš Herman.

Mezi nejožehavější problémy českého zdravotnictví patří bezesporu financování zdravotnické péče. Pokud nedojde k zásadní systémové změně, je udržení současné kvality zdravotní péče dlouhodobě neudržitelné, shodují se odborníci.

„Žijeme v mýtu, že naše zdravotnictví je bezplatné. Ale to není pravda. Uvědomme si, kolik prostředků každý z nás pravidelně odvádí za zdravotní pojištění,“ upozornil Aleš Herman a dodal: „O to důležitější je hospodařit s těmito veřejnými prostředky efektivně a hospodárně. Při provozování našich zdravotnických zařízení nemůžeme, jako některé státní či krajské nemocnice spoléhat na to, že případné ztráty bude sanovat ministerstvo, kraj či město ze svých prostředků. Ve skupině AGEL musíme provoz, mzdy i veškeré investice pokrýt finančně sami. Náš příjem je tvořen, stejně jako v jiných zařízeních, úhradami od zdravotních pojišťoven. Klienti za poskytovanou péči nic navíc neplatí. Jsou ošetřeni dle nejnovějších medicínských standardů, jako v kterékoli jiné nemocnici, z prostředků veřejného zdravotního pojištění. A i přesto dokážeme hospodařit efektivně. 

Ve zdravotních systémech západních zemí je součástí existence připojištění a nadstandardů. To je cesta, která je po 30 letech trvání stávajícího modelu, nutná k dalšímu zajištění pokrytí stále rostoucích nároků moderní medicíny v budoucnu. 

„Například v sousedním Rakousku má soukromé zdravotní pojištění sjednána zhruba třetina obyvatel, a to jako doplněk veřejného zdravotního pojištění. Nejčastěji jsou z něj hrazeny výkony v rámci lůžkové́ péče, například nadstandardní́ pokoje, poplatky za pobyt v nemocnici, ale také́ výkony lékařů, kteří́ nemají́ smlouvy s veřejnými zdravotními pojišťovnami. Pokud by se u nás nechala komerčně připojistit desetina občanů, tak by finanční přínos z těchto prostředků mohl činit dle odhadů až 40 miliard korun ročně,“ míní Aleš Herman, předseda představenstva zdravotnické skupiny AGEL.

Odborníci se dále shodli, že k zajišťování stávající vysoké úrovně našeho zdravotnictví je nezbytné klást velký důraz na dostatek kvalitního zdravotnického personálu. „Už kvůli stávajícímu nedostatku zdravotnického personálu jsme se rozhodli otevřít zdravotnickou školu v Ostravě a v Českém Těšíně. Jsem ale pyšný na to, že i při stávající personální krizi se nám daří pro naši skupinu získávat velmi kvalitní lékaře i nelékařský personál,“ sdělil Herman a na otázku, jaké má skupina AGEL cíle a plány do budoucna odpověděl: „Každý rok investujeme do rozvoje našich zařízení nemalé částky a i do budoucna chceme zvyšovat úroveň i komfort poskytované péče. Do konce letošního roku nás čekají významné investice do přístrojového vybavení, a to konkrétně v Nemocnici Podlesí v Třinci, kde bude nainstalován nový počítačový tomograf. Ke zvýšení dostupnosti moderní vyšetřovací metody magnetické rezonance plánujeme v příštím roce v Nemocnici Valašské Meziříčí vybudovat zcela nové pracoviště tak, aby pacienti z regionu nemuseli na toto vyšetření dojíždět až do Ostravy či Olomouce.“

zpět na novinky

Tiskový mluvčí

KONTAKT PRO MÉDIA

Mgr. Adam Knesl
Email: adam.knesl@agel.cz