Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

Média

AGEL Střední zdravotnická škola a VOŠ má jednu z nejmodernějších laboratorních učeben v kraji

27.1.2020

Nově vybavenými laboratorními učebnami se může pyšnit AGEL Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická v Ostravě – Koblově. Díky možnosti využít dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj a Evropské unie mohla škola kompletně vybavit novou laboratoř, kde se na své budoucí povolání připravují žáci zdravotnického lycea, laboratorní asistenti i praktické sestry. Kvalita výuky je tak na mnohem vyšší úrovni.

Z projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 66, byla laboratorní učebna kompletně vybavena nábytkem potřebným pro výuku chemie a dalších odborných předmětů. Pořízena byla nová digestoř, 16 mikroskopů, spektrofotometry a další technika, která studentům usnadní a rozšíří možnosti práce v rámci výuky. Součástí projektu je modernizace i dalších odborných učeben nejen na zdravotnické škole v Ostravě, ale také na detašovaném pracovišti v Českém Těšíně, a to v celkové hodnotě 7,5 milionu korun.

V prvních ročnících žákům stačila běžně vybavená učebna, nyní však už studenti zvládají samostatné výkony jako měření séra a moči na spektrofotometru, fyzikální a chemický rozbor moči, počítání leukocytů pod mikroskopem a spoustu dalších jednoduchých i složitějších analýz z klinické biochemie a hematologie, tudíž už bylo třeba vybavit laboratoř odbornými přístroji. „Zároveň je spousta vyšetření, které mají žáci ještě před sebou a těší se na ně. Díky novým přístrojům si už brzy vyzkouší měření glukózy na přístroji SensoStar GL 30, měření elektroforézy na analyzátoru Hydrasys, stanovení pH krve a moči na automatu inoLab pH 7310 a mnohá další vyšetření,“ shrnuje výuku odborná vyučující klinické biochemie Bc. Simona Stiborová.

 „První učebnou, kterou se nám podařilo dovybavit, je laboratoř, a to v hodnotě bezmála 1,5 milionu korun, přičemž 85 % z této částky jsme mohli čerpat díky vypsanému dotačnímu programu z EU. V rámci projektu dále dokončujeme učebny výpočetní techniky, odborné učebny s pomůckami a modely pro výuku ošetřovatelství a nakonec jazykové učebny. Věřím, že výuka tak bude ještě kvalitnější, pestřejší a pro žáky zajímavější a zvýší tak nejen jejich zájem o učivo samotné, ale napomůže k jejich vyšší kvalifikaci a následnému uplatnění na trhu práce,“ říká Ing. Vladimír Janus, ředitel AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické.

Studenti tak mohou nyní využívat laboratoř pro výuku chemie a odborných předmětů. Současně je jim k dispozici pracoviště laboratoří ve Vítkovické nemocnici, kde žáci oboru laboratorní asistent absolvují odbornou praxi. Co všechno se dá ve vybavené laboratoři zkoušet, předvedli žáci během Dnů otevřených dveří, na které si připravili sérii pokusů, kterými ohromovali návštěvníky z řad žáků, ale i jejich rodičů.

zpět na novinky

Tiskový mluvčí

KONTAKT PRO MÉDIA

Mgr. Radka Miloševská
Email: radka.milosevska@agel.cz