Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

Média

Profesia sestry nesie v sebe odbornosť a profesionalitu, dôležitý je ale aj úsmev a pochopenie

11.5.2020

Takmer dvom tisíckam sestier a pôrodným asistentkám, ktoré sú súčasťou zdravotníckeho tímu siete AGEL SK, patrí zajtrajší deň. Práve v tento dátum, 12. mája, sa oslavuje Medzinárodný deň sestier, kedy si celosvetovo pripomíname ich dôležité povolanie, plné nielen fyzicky, ale aj psychicky náročnej starostlivosti o pacientov.

Sestra je neoddeliteľnou súčasťou veľkého kolektívu zdravotníckych pracovníkov. Je oporou pacientom pri lôžku, v ambulancii alebo v domácom prostredí. Každodennou náplňou jej práce je chrániť a upevňovať zdravie pacienta. ,,Povolanie  sestry je profesiou. Je to poslanie, ktoré nedokáže naplniť každý. Nie každý sa vie oddať svojej  práci naplno, nie každý dokáže niesť v plnej miere každý deň, každú hodinu a minútu osobnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia a za poskytnutú ošetrovateľskú starostlivosť. Práca sestry je radostná, keď z nemocnice odchádza vyliečený pacient, ale aj smutná, keď s pacientom prežíva jeho bolesti a ťažké chvíle, niekedy aj smrť. Povolanie sestry nesie v sebe vysokú odbornosť, profesionalitu, samostatnosť, zvládanie krízových situácií a spoluprácu v tíme,“ vysvetľuje Mgr. Alena Cerovská, MPH, riaditeľka odboru kvality a ošetrovateľskej starostlivosti AGEL SK.

Aj preto je tak ťažké v poslednej dobe dosiahnuť, aby si mladí ľudia vybrali toto povolanie a nemocnice na Slovensku, ale aj v celej Európe, pociťujú veľký nedostatok sestier. Počet chýbajúcich sestier v zdravotníckych zariadeniach siete AGEL SK je rozdielny, ,,Nedá sa jednoznačne povedať, že nedostatok sestier je v určitom odbore a na určitých oddeleniach. Ak sestra vykonáva svoju prácu s láskou a presvedčením, tak dokáže pracovať 30 a viac rokov aj na takých ťažkých oddeleniach, ako je geriatria či oddelenie pre dlhodobo chorých,“ hovorí Mgr. Alena Cerovská, MPH a dodáva, že nedostatok sestier sa prejavuje  najmä v súvislosti s náhlou dlhotrvajúcou práceneschopnosťou sestier alebo ich odchodom do dôchodku. Na sestrách sa prejavuje celoživotná práca v zdravotníctve aj na ich zdraví a nahradiť sestru špecialistku alebo certifikovanú sestru je vždy ťažké a vyžaduje si časový priestor. ,,Požiadavky na novoprijaté sestry máme vysoké. Určite na prvom mieste musia splniť odborné predpoklady, ale v našej skupine kladieme dôraz aj na  ľudské a osobnostné vlastnosti, správanie  a prístup k pacientovi. Tiež je veľmi dôležité  vedenie absolventiek zo strany vedúcej sestry, manažérok a celého kolektívu oddelenia. Keď si spomeniem na moju prvú službu, tak si dodnes pamätám, ako mi búšilo srdce a mala som obrovský rešpekt voči starším kolegyniam. Dajme našim nasledovníčkam priestor, aby nám ukázali svoje kvality a záujem o prácu sestry,“ uviedla Mgr. Cerovská, MPH.

Práca sestier sa oproti minulosti zmenila. Prišli nové technológie, sestry sa neustále vzdelávajú . Zmenili sa však aj pacienti. ,,V minulosti nám pacienti viac verili, teraz sú v očakávaní našich chýb.  Dôležitá je akceptácia a pochopenie odbornej a širokej verejnosti, že ošetrovateľstvo je samostatný odbor, kde činnosti vykonávajú odborne spôsobilé sestry a  pôrodné asistentky. To je záruka, že pacientom je poskytnutá starostlivosť v súlade s najnovšími poznatkami a táto odbornosť je tiež určitá forma komunikácie s pacientom,“ vysvetľuje zmeny oproti minulosti Mgr. Alena Cerovská, MPH.

Zdravotnícki pracovníci sa za posledné týždne museli vyrovnať aj s pandémiou  koronavírusu COVID-19. Podľa slov riaditeľky odboru kvality a ošetrovateľskej starostlivosti AGEL SK bolo dôležité rýchle prvotné nastavenie  a prijatie všetkých usmernení, legislatívnych postupov a nariadení, aby zdravotníci dokázali pacientom poskytnúť bezpečnú zdravotnú starostlivosť. Zároveň, ako jedna z nich, dokáže ich prácu mimoriadne oceniť. ,,Každá sestra má svoje vnútorné nastavenie, každá sestra je určitým typom osobnosti. Ale úsmev na tvári, optimizmus a dobrá nálada nič nestojí a to sú tie vlastnosti, ktoré tiež liečia našich pacientov. Ďakujem sestrám, pôrodným asistentkám a ďalším nemedicínskym pracovníkom, ktorí svoju prácu vykonávajú odborne, profesionálne a bez pochybení.  Ďakujem, že zotrvali a zotrvávajú pri pacientovi, jeho rodine v prostredí boja o každého zdravotníckeho pracovníka v každej profesii. Je potrebné vytvoriť sestrám také podmienky, aby sa mohli sústrediť na svoju prácu pri pacientovi, zabezpečenie jeho potrieb a tiež aby mali priestor aj na svoj profesijný rozvoj.“

Na celom svete sa slávi 12. máj ako spomienka na narodenie priekopníčky ošetrovateľstva a povolania zdravotnej sestry Florence Nightingalovej z Veľkej Británie. Je to deň, kedy si pripomíname záslužnú prácu všetkých našich sestier a pôrodných asistentiek.

zpět na novinky

Tiskový mluvčí

KONTAKT PRO MÉDIA

Mgr. Adam Knesl
Email: adam.knesl@agel.cz