Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

Média

AGEL Střední zdravotnická škola Ostrava otevírá další online kurz pro sanitáře. Zájemce láká bezpečná výuka, jistota práce a chuť pomáhat

19.10.2020

Zájemcům, kteří mají chuť pomáhat a dále se vzdělávat se otevírá již třetí akreditovaný kurz Sanitáře, který pořádá AGEL Střední zdravotnická škola v Ostravě. Absolvent kurzu získá jistotu práce ve zdravotnických zařízeních, což dokazuje fakt dlouhotrvající poptávky po nelékařském zdravotnickém personálu v rámci celé České republiky. Přihlášky do třetího kurzu pro sanitáře s online teoretickou výukou je možné podat do 30. října.

S ohledem na stále probíhající koronavirovou pandemii bude kurz z velké části veden online. „Teoretická část bude kombinací výuky prezenční a on-line po dobu čtyř týdnů. Forma online výuky bude probíhat prostřednictvím moderních výukových rozhraní jako je Moodle nebo Zoom. Poté kurzisté započnou cennou praxi na lůžkových a ambulantních odděleních nemocnic AGEL po celé České republice,“ uvádí zástupkyně ředitele AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě Mgr. Alžběta Panáková

První kurz Sanitáře, který pořádala AGEL Střední zdravotnická škola v Ostravě poskytl rekvalifikaci celkem 16 účastníkům. Kurz byl velmi úspěšný, šest kurzistů získalo práci ve zdravotnických zařízeních skupiny AGEL po celém Moravskoslezském kraji. Nově kvalifikovaní sanitáři obohatili například Oddělení léčebné rehabilitace a Laboratoře klinické biochemie v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice. Noví sanitáři nastoupili také na Interní oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín.  Druhý kurz, který stále běží, lze ale také považovat za velmi úspěšný, jelikož už teď byla pěti účastníkům z deseti nabídnuta spolupráce v nemocničních zařízeních skupiny AGEL.

Online kurzu Sanitář se mohou zúčastnit zájemci starší 18 let s ukončeným základním vzděláním a v dobrém zdravotním stavu. Uchazeč musí být očkován proti hepatitidě typu B, případně mít za sebou 1. dávku vakcíny v době začátku kurzu. Přihlášku lze vyplnit na webových stránkách https://vzdelavani.agel.cz/ Účastník kurzu platí poplatek ve výši 6 tisíc korun. Ovšem pokud absolventi kurzu nastoupí do některého zdravotnického zařízení skupiny AGEL, je mu celá výše kurzovného vrácená zpět. O proplacení kurzovného mohou také požádat lidé evidovaní na Úřadu práce.

Kvalifikační kurz končí praktickou a teoretickou zkouškou. Po skončení kurzu obdrží absolventi osvědčení o způsobilosti výkonu povolání sanitáře s neomezenou platností. Sanitář poskytuje zdravotní péči pacientům pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka, denně empaticky přistupuje k pacientům i jejich potřebám. Zvládá pomocné činnosti, jako je například základní ošetřovatelská péče, převoz pacientů na vyšetření i jejich polohování s cílem prevence proleženin, manipulace s technickým vybavením na operačních sálech, dovoz stravy na oddělení i převzetí a ukládání léčiv pro pacienty a spousta dalších činností. „Kurz sanitáře je jen prvním krůčkem ve vzdělávání se v oblasti zdravotnictví. Dále je možné navázat kurzem Ošetřovatel nebo studovat obor Praktická sestra formou dálkového studia, které je 5leté a je ukončeno maturitní zkouškou,“ dodává Mgr. Alžběta Panáková.

zpět na novinky

Tiskový mluvčí

KONTAKT PRO MÉDIA

Mgr. Radka Miloševská
Email: radka.milosevska@agel.cz