Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

Média

Další kurz na Sanitáře se rozběhne v lednu. Přihlášky přijímá AGEL Střední zdravotnická škola a VOŠ v Ostravě

29.12.2020

Pro zájemce, kteří hledají stabilní zaměstnání a jistotu práce se v lednu otevírá další akreditovaný kvalifikační kurz pro sanitáře s možnou on-line teoretickou výukou. Kurz opět otevírá AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Ostravě. Vzdělání v oblasti zdravotnictví je vhodné pro všechny zájemce, kteří mají chuť pomáhat a pracovat s lidmi. Přihlášky do prvního kurzu roku 2021 je možné podat do pondělí 4. ledna.

„Teoretická část výuky bude dle epidemiologické situace probíhat prezenční nebo on-line formou po dobu čtyř týdnů. On-line forma výuky se nám v předchozích kurzech velmi osvědčila. Pokud bude výuka probíhat on-line, využijeme moderních výukových rozhraní jako je Moodle nebo Zoom. Následně kurzisté nastoupí na cennou praxi na lůžkových a ambulantních odděleních zdravotnických zařízení skupiny AGEL po celé České republice,“ uvádí zástupkyně ředitele AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě Mgr. Alžběta Panáková, která zároveň doplňuje, že každý účastník kurzu dostane navíc skripta, která mu budou velkou oporou ve studiu.

Kurzy Sanitáře se těší velkému zájmu a oblibě. Již během praktické výuky v nemocničních zařízeních dostávají účastnici kurzu nabídky práce. Nově kvalifikovaní sanitáři v loňském roce posílili řady například Oddělení léčebné rehabilitace, Laboratoře klinické biochemie v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice nebo nastoupili na Interní oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín. Poslední ukončený kurz byl velmi úspěšný, jelikož pěti účastníkům z deseti byla nabídnuta spolupráce v nemocničních zařízeních skupiny AGEL a všichni kurzisté úspěšně absolvovali závěrečné zkoušky. 

Akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář se mohou zúčastnit zájemci starší 18 let s ukončeným základním vzděláním a v dobrém zdravotním stavu. Uchazeč musí být očkován proti hepatitidě typu B, případně mít za sebou 1. dávku vakcíny v době začátku kurzu. Přihlášku lze vyplnit na webových stránkách https://vzdelavani.agel.cz . Účastník kurzu platí poplatek ve výši 6 tisíc korun. „Pokud úspěšní absolventi kurzu nastoupí do některého zdravotnického zařízení skupiny AGEL, je mu celá výše kurzovného vrácená zpět. O proplacení kurzovného mohou také požádat lidé evidovaní na Úřadu práce,“ dodává Mgr. Alžběta Panáková.

Kvalifikační kurz je ukončen praktickou a teoretickou zkouškou. Po skončení kurzu obdrží absolventi osvědčení o způsobilosti výkonu povolání sanitáře s neomezenou platností. Sanitář poskytuje zdravotní péči pacientům pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka, denně empaticky přistupuje k pacientům i jejich potřebám. Zvládá pomocné činnosti, jako je například základní ošetřovatelská péče, převoz pacientů na vyšetření i jejich polohování s cílem prevence proleženin, manipulace s technickým vybavením na operačních sálech, dovoz stravy na oddělení i převzetí a ukládání léčiv pro pacienty a spousta dalších činností. „Kurz sanitáře nemusí být konečná ve vzdělávání v oblasti zdravotnictví. Po absolvování kurzu mohou zájemci navázat kurzem Ošetřovatel nebo studovat obor Praktická sestra formou dálkového 5letého studia a je ukončeno maturitní zkouškou,“ míní zástupkyně ředitele Mgr. Alžběta Panáková.

zpět na novinky

Tiskový mluvčí

KONTAKT PRO MÉDIA

Mgr. Adam Knesl
Email: adam.knesl@agel.cz