Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

Média

AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická v Ostravě a Českém Těšíně nabízí novou formu studia

26.4.2021

AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická v Ostravě a Českém Těšíně reaguje na rostoucí zájem o studium zdravotnických oborů formou dálkového studia. Ve školním roce 2021/2022 proto nově nabídne studijní obor Diplomovaná všeobecná sestra v kombinované formě.

Již v září tohoto roku mohou studenti nastoupit na kombinovanou formu studia, která bude otevřena na pracovištích v Ostravě, Českém Těšíně a Přerově. Kombinovaná neboli dálková forma studia je velmi žádána zejména u pracujících praktických sester, které mají zájem doplnit si své vzdělání.

Obor Diplomovaná všeobecná sestra v kombinované formě znamená celkem tři a půlleté studium rozdělené do zimních a letních období. Studenty čeká 2 360 hodin praxe, která se vykonává v síti nemocničních zařízeních skupiny AGEL. Dálková forma studia vychází studentům vstříc, proto během celého studia nabízí 1 537 hodin samostudia a pouhých 797 kontaktních hodin. „Absolventům zdravotnických oborů Zdravotnický asistent, Praktická sestra, Porodní asistentka nebo Zdravotnický záchranář pracujících na lůžkových odděleních zdravotnických zařízení je část praxe započítána dle výše pracovního úvazku. Studenti se tak nemusí bát, že byli po pracovní stránce přetíženi,“ popisuje zástupkyně ředitele Mgr. Alžběta Panáková.

„Pro školní rok 2021/2022 plánujeme přijmout celkem 10 studentů v kombinované formě v Ostravě a v Českém Těšíně. Studium je určeno pro absolventy jakékoliv střední školy, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku a splňují zdravotní kritéria,“ říká garant AGEL Vyšší odborné školy zdravotnické Mgr. Hana Pokorná.

Studium oboru Diplomovaná všeobecná sestra je ukončeno absolutoriem, jehož součástí je absolventská práce a její obhajoba, zkouškou z cizího jazyka, ošetřovatelství v klinických oborech, ošetřovatelství a zkouškou z humanitního oboru. Absolvent oboru Diplomovaná všeobecná sestra je oprávněn užívat titul diplomovaný specialista (DiS) psaný za jménem. Absolventi najdou uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení: jako diplomovaná všeobecná sestra, zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb a péče, ambulantních složkách státních a privátních, v lázeňských zařízeních nebo v terénní i domácí zdravotní péči.

Z důvodu rostoucího zájmu o studium bude v září tohoto roku otevřená nová pobočka AGEL Vyšší odborné školy zdravotnické v samotném centru Přerova. „První studenti zahájí výuku 1. září v prostorách nově rekonstruované budovy bývalé střední zdravotnické školy.  Plánujeme otevřít obory Diplomovaná všeobecná sestra v denní i kombinované formě. Celková kapacita přerovské pobočky činní celkem 40 studentů,“ zmiňuje Mgr. Alžběta Panáková.

Zájemci o studium na VOŠ v Ostravě, Českém Těšíně nebo Přerově mohou své přihlášky podávat až do 31. května. Hlásit se mohou na studijní obor Diplomovaná všeobecná sestra v kombinované, ale i denní formě. Výše školného je v obou případech stanovená na 2 000 korun za půl rok.  Součástí přijímacího řízení je také motivační pohovor, který proběhne v předem stanovených termínech. 

zpět na novinky

Tiskový mluvčí

KONTAKT PRO MÉDIA

Mgr. Radka Miloševská
Email: radka.milosevska@agel.cz