Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

Média

Lékařská fakulta Ostravské univerzity a zdravotnická skupina AGEL se dohodly na užší spolupráci

24.5.2021

Zdravotnická skupina AGEL zahájila aktivní spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity. Prioritou nově uzavřené smlouvy je především rozšíření studijních a praktických aktivit studentů s perspektivou možnosti zaměstnání v celé zdravotnické síti skupiny či poskytnutí lektorských zdrojů.

Smlouvu o spolupráci podepsali v pondělí 24. května děkan lékařské fakulty Ostravské univerzity doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS, členka představenstva skupina AGEL a.s. Ing. Miroslava Sumková, PhD a místopředsedkyně představenstva skupiny AGEL MUDr. Marie Marsová, MBA.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity se zdravotnickou skupinou AGEL aktivně a úspěšně spolupracovala již dříve. Zejména pak studenti v rámci dobrovolnosti pomáhali ve zdravotnických zařízeních skupiny AGEL v době covidové pandemie. Velice platní byli v první linii, přímo na covidových odděleních, dále například pomáhali při tzv. triáži (třídění) pacientů při vstupech do nemocnice, kdy jejich role byla nenahraditelná.

„Tato smlouva navazuje na minulou spolupráci s cílem ještě více jí zintenzivnit, dodat jí nový rozměr a kvalitu, což přinese pozitiva pro obě strany. Tím hlavním, na co se zaměřuje, je podpora studentů, jako další přidaná hodnota jejich přípravy pro praxi. Rád bych zdůraznil, že vedle studentů medicíny z ní budou těžit i studující v nelékařských studijních programech,“ doplnil děkan lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar.

„Jako jeden z největších zaměstnavatelů ve zdravotnictví si velice vážíme spolupráce s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity. Pro studenty máme připravenu celou řadu motivačních programů, kdy si například přímo u nás mohou práci v našich nemocnicích v Česku i na Slovensku nejen vyzkoušet, ale také si sami vybrat oddělení, kam by se rádi podívali a možná v budoucnu by tam také rádi působili jako lékaři nebo jiný zdravotnický personál. Tyto aktivity studenti rádi a aktivně využívají v rámci programu Den s primářem či Den s hlavní sestrou, kdy se jim věnují přímo specialisté, které si sami zvolí,” říká Ing. Miroslava Sumková  k nově navázané spolupráci a dodává: „Chceme nabídnout studentům Lékařské fakulty Ostravské univerzity nejen šanci být přímo v procesu každodenní profesní praxe pod vedením našich odborníků, ale také poskytnout lektory odborných přednášek či absolventský program v našich zdravotnických zařízeních.”

Společně se studiem medicíny nabízí Lékařská fakulta Ostravské univerzity také široké spektrum nelékařských studijních programů. Kromě zkvalitňování a modernizace výuky se fakulta pod vedením děkana Rastislava Maďara zaměřila také na rozvoj vědy a výzkumu.

V loňském roce otevřela nové Centrum zdravotnického výzkumu a už příští rok otevře nové simulační centrum za čtvrt miliardy korun, které bude dokonale napodobovat nemocniční prostředí pro nácvik praktických zručností a dovedností. Na podzim loňského roku zahájila provoz vlastního Vivária, které slouží především excelentnímu výzkumu v oblasti hemato-onkologie. Mezi další významné plánované projekty pro následující roky patří projekt LERCO, jehož cílem je propojit základní výzkum s aplikovaným a s oblastí komercializace vědy.

zpět na novinky

Tiskový mluvčí

KONTAKT PRO MÉDIA

Mgr. Radka Miloševská
Email: radka.milosevska@agel.cz