Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

Média

AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická se těší velkému zájmu o studium. První studenti nastoupí v září do nové pobočky školy v Přerově

12.7.2021

AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická, která působí v Ostravě, Českém Těšíně a od září nově i v Přerově se těší rostoucímu zájmu o studium. Přihlášky k přijímacímu řízení pro rok 2021/2022 poslalo celkem 192 uchazečů.

Přijímací zkoušky na AGEL Vyšší odbornou školu zdravotnickou probíhaly v druhé polovině června v Ostravě, Českém Těšíně a v Přerově. Celkem 85 nově přijatých studentů nastoupí již v záři tohoto roku na prezenční a kombinovanou formu studia oboru Diplomovaná všeobecná sestra.

„V letošním roce jsme zaznamenali mnohonásobně vyšší zájem o studium než v předchozích letech. Velký zájem byl především o kombinovanou formu studia, kdy počet zaslaných přihlášek převažoval nad přihláškami k prezenčnímu studiu. Velkou roli sehrála také propagace na AGEL Střední zdravotnické škole, jelikož jsme zaznamenali zájem z řad našich historicky prvních maturantů,“ popisuje vedoucí AGEL Vyšší odborné školy zdravotnické Mgr. Hana Pokorná.

Největší zájem byl o studium v Ostravě, velké množství přihlášek dorazilo také na novou pobočku v Přerově, která uvítá své první studenty 1. září 2021. Přerovská škola sídlí v budově bývalé přerovské „zdravky“ na náměstí Přerovského povstání. „Myšlenka založit školu v Přerově vznikla před třemi lety u vedení společnosti AGEL, která je zřizovatelem školy. Impulsem byl dlouhodobý nedostatek středního zdravotnického personálu v Česku, který chce společnost AGEL aktivně řešit. Náš záměr byl záhy podpořen vedením města Přerovy, Olomouckým krajem a také olomouckým arcibiskupstvím,“ uvedl ředitel AGEL Vyšší odborné školy zdravotnické Ing. Vladimír Janus.

Do prezenční formy studia se převážně hlásili letošní maturanti, absolventi AGEL Střední zdravotnické školy, ale také absolventi gymnázií, obchodních akademií nebo hotelových škol. Kombinovaná neboli dálková forma studia je velmi žádána zejména u již pracujících v nemocničních zařízeních, kteří mají zájem o doplnění vzdělání. „Velkou motivací pro všechny budoucí studenty je doplnění nebo zvýšení kvalifikace, zvýšení samostatnosti při výkonu povolání, změna oboru nebo jistota budoucího zaměstnání. Uchazeči o studium byli milí, zvídaví a dobře připravení. Případná nervozita během motivačního pohovoru velmi rychle opadla,“ doplňuje vedoucí VOŠZ Mgr. Hana Pokorná. 

Studium oboru Diplomovaná všeobecná sestra je ukončeno absolutoriem, jehož součástí je absolventská práce a její obhajoba, zkouškou z cizího jazyka, ošetřovatelství v klinických oborech, ošetřovatelství a zkouškou z humanitního oboru. „Absolvent oboru Diplomovaná všeobecná sestra je oprávněn užívat titul diplomovaný specialista (DiS) psaný za jménem. Absolventi najdou uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení: jako diplomovaná všeobecná sestra, zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb a péče, ambulantních složkách státních a privátních, v lázeňských zařízeních nebo v terénní i domácí zdravotní péči,“ vysvětluje Mgr. Hana Pokorná.

Společnost AGEL má s provozováním zdravotnických škol bohaté zkušenosti. První pobočku AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické otevřela v roce 2017 v Ostravě a o rok později v Českém Těšíně. „Za pouhé čtyři roky se naše školy rozrostly z původních 90 žáků na téměř 430 studentů a postupně jsme kromě středoškolského studia nabídli i navazující studijní obory,“ uzavírá ředitel školy Ing. Vladimír Janus.

zpět na novinky

Tiskový mluvčí

KONTAKT PRO MÉDIA

Mgr. Radka Miloševská
Email: radka.milosevska@agel.cz