Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

Média

Zájem o zdravotnické profese roste i mezi chlapci. Na AGEL Střední zdravotnické škole studuje více než 50 chlapců

6.10.2021

Zájem o zdravotnické nelékařské profese stále roste. V kurzu jsou nejen u dívek, ale v poslední době také u chlapců. AGEL Střední zdravotnická škola v Ostravě a v Českém Těšíně rok co rok zaznamenává větší zájem o studium ze strany kluk

AGEL Střední zdravotnická škola nabízí celkem tři studijní obory. Praktická sestra, Zdravotnické lyceum a Laboratorní asistent. Na škole v Ostravě i v Českém Těšíně studuje celkem 52 chlapců. Největší zájem, ze strany hochů, je o obor Praktická sestra. „Nevídaný a stále rostoucí zájem jsme zaznamenali o obor Praktická sestra. Přestože tento název není pro kluky tolik atraktivní, studuje jej celkem 24 chlapců z toho 15 chlapců je na naši pobočce v Českém Těšíně. Bohužel termín, jako praktický lépe řečeno zdravotní bratr neexistuje. Zákon umožňuje oficiálně používat pouze označení všeobecné sestry a je jedno jestli profesi vykonávají ženy nebo muži. Velmi nás těší, že kluci se toho označení nebojí a s chutí studují tento obor,“ usmívá se zástupkyně ředitele AGEL Střední zdravotnické školy v Ostravě Mgr. Alžběta Panáková.

Zvýšenou poptávku po studiu oboru Zdravotnické lyceum zaznamenala škola v Ostravě i v Českém Těšíně. Atraktivní vzdělávací program je založen na širším všeobecném vzdělávacím základě s rozšířenou výukou předmětů, jako je chemie, fyzika, latinský nebo cizí jazyk. Součástí studia jsou také odborné předměty např. klinická propedeutika, první pomoc, patologie, kapitoly z chirurgie a vnitřního lékařství nebo mikrobiologie. Chlapce ke studiu táhne vidina navazujícího vysokoškolského nebo vyššího odborného studia příslušného zaměření například v oboru záchranář. Aktuálně obor zdravotnické lyceum studuje 19 kluků.

Kluky láká i studium oboru Laboratorní asistent. Svou budoucnost v laboratorním prostřední aktuálně vidí 9 chlapců. „Tento obor je pro kluky lákavý, neboť významná část studia je zaměřena na matematiku, chemii, fyziku a biologii. Lákavá je pro ně práce za mikroskopem a v laboratořích. Absolventi oboru se uplatní především v laboratořích klinické biochemie, hematologie, transfuzní služby, patologie – histologie, mikrobiologie, genetiky, imunologie či toxikologie. Samozřejmě, že tento obor je velmi oblíbeny i mezi dívkami,“ vysvětluje zástupkyně Mgr. Alžběta Panáková a dodává, že tento obor lze studovat jenom v Ostravě.

AGEL Střední zdravotnická škola přivítala své první studenty v roce 2017. Tehdy do prvního ročníku nastoupilo ke studiu celkem 90 žáků, z toho bylo pouhých 8 chlapců. Nyní, v pátém roce své existence, na škole studuje více jak 50 kluků, což je dobré znamení prohlubujícího se zájmu o studium zdravotnických profesí i mezi kluky.

zpět na novinky

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL