Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

Média

Za dlouhodobou a tvůrčí pedagogickou činnost byla oceněna učitelka AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické s 36 letou praxí

29.4.2022

V rámci Ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území Města Český Těšín u příležitosti Dne učitelů ocenilo město Český Těšín učitelku Mgr. Janu Feberovou. Mezi žáky je velmi oblíbená, říkají o ní, že je přísná, ale přitom lidská a milá.

Mgr. Jana Feberová, jejíž aprobace je matematika a chemie vyučuje na AGEL Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Českém Těšíně od samého počátku v roce 2018, kdy stála u založení a rozvoje školy. Přesto není ve školství žádným nováčkem, jelikož její pedagogická praxe činí 36 let. Dle slov jejich kolegů je pro školu nepostradatelná, nekonfliktní, přátelská, empatická a nápaditá. Mimo výuku matematiky, chemie a ekonomie pomáhá Jana Feberová prezentovat a rozvíjet školu. Je vedoucí přírodovědné předmětové komise, organizuje pro žáky odborné exkurze, projektové dny a motivuje žáky k účasti na zajímavých akcích. Během období maturit pečlivě zastává funkci maturitního komisaře a místopředsedy maturitní komise.

Paní Feberová zažila milé překvapení, když obdržela pozvánku na slavnostní ocenění. O své nominaci neměla do poslední chvíle nejmenší tušení. „Když stavíte dům a umíte to, stojí za vámi zeď. Když pečete chleba a umíte to, máte před sebou voňavý pecen a ještě se do okolí line známá vůně. Zkrátka, když něco děláte rádi a s vervou, většinou za sebou vidíte vykonané dílo a máte jistotu, že to děláte dobře. Ale když vzděláváte a vychováváte, tak informaci o tom, že jste to zvládli dobře, dostanete později nebo pozdě. Nebo se to vůbec nedovíte. Přesto do toho jdete zas a znova, protože víte, že to stojí za to. O to více vás pak potěší, že si vaší práce někdo všímá, váží si ji a cení. A já tímto děkuji paní zástupkyni ředitele Delongové za kladné ohodnocení mé pedagogické práce, za zpětnou vazbu, které se mi dostalo. Jen bych chtěla připomenout, že dobré výsledky jednoho pedagoga jsou vždy tak trochu společným dílem celého sboru. Bez dobré práce kolegů pedagogů by dílo jednoho neznamenalo nic,“ popisuje oceněná Mgr. Jana Feberová.

Ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území Města Český Těšín u příležitosti Dne učitelů je každoroční akce, kterou město pořádá. Letošní slavnostní ocenění probíhalo v Kulturním a společenském středisku Střelnice v Českém Těšíně, kde starostka města Mgr. Gabriela Hřebáčková a místostarosta Bc. Tomáš Pavelek ocenili nominované. Na společenské události se sešli hosté a zástupci celkem 14 zařízení. V roce 2020 získala ocenění od města také zástupkyně ředitele PhDr. Karin Delongová.

„Velmi si vážím kvalitních a vlídných pedagogů, kteří nám pomáhají v naši mladé škole vychovávat mladou generaci zdravotníku a budovat kvalitní platformu, kterou žáci rádi navštěvuji a doporučují naši školu svým kamarádům či rodinným příslušníkům. Děkuji městu, že tuto akci organizuje a společně s námi dokáže ocenit tuto nepostradatelnou a nelehkou profesi, která je potřebná pro naši společnost,“ konstatuje PhDr. Karin Delongová, zástupkyně ředitele školy.

zpět na novinky

Kontakt pro média

Mgr. Radka Miloševská
tisková mluvčí AGEL
press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL