Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

Média

Absolutorium na AGEL Vyšší odborné škole zdravotnické v Ostravě je jen třešničkou na dortu, říká jedna z prvních budoucích absolventů školy

30.5.2022

AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická v Ostravě-Koblově přivítala své první studenty v roce 2018. Impulsem k založení nové zdravotnické školy byl dlouhodobý nedostatek středního zdravotnického personálu v Česku. Proto se společnost AGEL, která patří k největším poskytovatelům zdravotnické péče v České republice, rozhodla založit vlastní zdravotnickou školu. V červnu čeká první absolventy historicky závěrečná zkouška, která umožní studentům užívat titul diplomovaný specialista.

Když se v roce 2018 otevírala nová a první AGEL Vyšší odborná škola v Ostravě, hlásilo se do prvního ročníku 17 zájemců o studium oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Jedním z prvních studentů vyšší odborné školy byla paní Blažena, která pracuje jako ošetřovatelka na oddělení následné péče v Nemocnici AGEL Český Těšín. Paní Blažena má letité zkušenosti s prací ošetřovatele i ze zahraniční, přesto se chtěla posunout dále. „Pracovala jsem jako ošetřovatelka ve Velké Británii, takže mám praktické i teoretické zkušenosti ze zahraniční. Péče o pacienta, je ale více méně všude stejná. Když se škola v roce 2018 otevírala, uvítala jsem možnost studovat, zvýšit si kvalifikaci a to navíc v rámci skupiny AGEL. Práce ošetřovatelky není lehká, být diplomovanou všeobecnou sestrou pro mě znamená novou náplň práce, rozšíření odborných výkonu, větší samostatnost a zodpovědnost a na to se moc těším. Získat titul DiS. je v mém profesním životě už jen třešničkou na dortu,“ popisuje Blažena Sikorová, studentka AGEL Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě a dodává, že studium zdravotnické školy je pro ní jedna velká výzva, ale závěrečných zkoušek se nebojí.

Studium pro paní Blaženu nebyla procházka růžovým sadem, hodně se ale naučila. „Cesta studiem byla náročná hlavně proto, že jsem musela dohromady skloubit pracovní, studijní a rodinné povinnosti, čímž bych chtěla poděkovat své rodině za plnou podporu. Velký zvrat přišel s koronavirou pandemií. Vše bylo najednou jinak, výuka probíhala online a v nemocnici bylo najednou mnohem více práce než jindy. Během pandemie jsem nastoupila na covidové oddělení, kde jsem zároveň vykonávala odbornou praxi. Myslím, že jsme to všichni dobře ustáli,“ říká paní Blažena.

Studium na vyšší odborné škole bylo velmi náročné i pro pana Vojtěcha, který během studia také pracuje na pozici ošetřovatele v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice. „Studium pro mě bylo těžké, hlavně začátky, kdy jsem neměl o zdravotnictví ani páru. Vše bylo pro mě nové a neznámé. Mám za sebou hodně probdělých nocí, hlavně nad klinickou propedeutikou a anatomii. V ničem jsem neviděl logiku, neustále jsme psali testy a paní učitelka neslevovala ze svého tempa a požadavků. V ten moment jsem byl strašně naštvaný, ale ve výsledku jsem vděčný, že nám předala tolik informací a že s námi měla tak velkou trpělivost. Všechny ty znalosti jsou totiž velmi důležité, abychom dobře dělali svou práci. Rád bych vyzdvihl přístup všech učitelů a poděkoval jim za jejich individuální přístup a snahu nám pomoci,“ popisuje své začátky na škole student Vojtěch Skotnica a dodává, že je také vděčný za rozmanitost praxe a příležitost získat zkušenosti i během pandemie, kdy spolu i pedagogy vypomáhal v odběrovém týmu.

Pan Vojtěch ve zdravotnictví začínal jako ošetřovatel na gastroenterologickém oddělení, v průběhu pandemie byl přeložen jako výpomoc na neurologické lůžkové oddělení, kde už také zůstal. „Titulem DiS. se pro mě všechno změní a moc se na to těším. Budu mít vyšší kompetence, můžu vykonávat odborné výkony a hlavně budu mít větší možnosti, co se týká uplatnění. Rád bych po ukončení studia přestoupil na ARO oddělení nebo urgentní příjem. Hlavně z důvodu, že se jedná o intenzivní a „akčnější“ péči, která je pro mě jako může lákavější. Další studium už nemám v plánu, ale rád bych si do budoucna dodělat některé specifikace, hlavně ARIP (Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče - sestra pro intenzivní péči),“ zmiňuje budoucí absolvent.

AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická umožnuje studovat obor Diplomovaná všeobecná sestra v prezenční i kombinované formě i v Českém Těšíně nebo Přerově. Vzhledem k zázemí, které je poskytováno Skupinou AGEL, jež je dlouhodobým provozovatelem nemocnic, poliklinik, lékáren, laboratoří a dalších společností, nabízí škola možnosti zajištění zaměstnání a nadstandardní praxi v rámci skupiny AGEL.

„Absolvent studijního oboru Diplomovaná všeobecná sestra najde uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení. Může pracovat jako zdravotnický pracovník v zařízení sociálních služeb a péče, v ambulantních složkách státních a privátních, v lázeňských zařízeních nebo v terénní i domácí zdravotní péči. Studentům nabízíme možnost čerpat pracovní stipendium, které jim umožní nastoupit do zaměstnání ihned po ukončení studia. Není to však podmínkou. Všichni naši první budoucí absolventi jsou pracující studenti, kteří se chtějí posunout dále ve své profesi. Studenty v červnu čeká závěrečná zkouška a absolutorium, které musí všichni povinně splnit. Součástí je také určitý počet hodin odvedené praxe. Věříme, že jsou všichni dobře připraveni k poslednímu kroku jejich studia,“ uzavírá zástupkyně ředitele Mgr. Alžběta Panáková.

zpět na novinky

Kontakt pro média

Mgr. Radka Miloševská
tisková mluvčí AGEL
press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL