Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

Média

Zájem o zdravotnickou školu roste i mezi kluky, říká ředitel AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické

27.6.2022

Stále rostoucí zájem o zdravotnické obory zaznamenává AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, která působí v Ostravě, Českém Těšíně a Přerově. Přihlášky k přijímacímu řízení pro rok 2022/2023 poslalo více než 440 uchazečů. V letošním roce škola zaznamenala také enormní zájem ze strany kluků.

Téměř 300 uchazečů se letos hlásilo na AGEL Střední zdravotnickou školu v Ostravě a v Českém Těšíně. Největší zájem byl o obor praktická sestra, o který usilovala více než polovina zájemců. „Zájem o zdravotnické nelékařské profese roste. Vnímáme to nejen na množství stále rostoucích počtu přihlášek, ale také na enormním zájmu o kvalifikační kurzy Sanitář a Ošetřovatel. Svůj podíl na tom jistě má také covidové období, které poukázalo na to, že ve zdravotnictví je vždy jistota zaměstnání. V letošním roce jsme také zaznamenali velký zájem ze strany kluků, a to zejména o obor praktická sestra a zdravotnické lyceum,“ říká ředitel školy Ing. Vladimír Janus.

V září nastoupí do prvního ročníku střední školy více než 120 žáků, mezi nimi je i 26 chlapců. Téměř polovina z nich nastoupí ke studiu v oboru praktická sestra. „Přestože tento název není pro kluky tolik atraktivní, studuje u nás více než 50 chlapců a dalších 26 jich nastoupí v září ke studiu, což je skvělá zpráva. Bohužel termín, jako praktický lépe řečeno zdravotní bratr neexistuje. Zákon umožňuje oficiálně používat pouze označení všeobecné sestry a je jedno jestli profesi vykonávají ženy nebo muži. Velmi nás těší, že kluci se toho označení nebojí a s chutí studují tento obor,“ vysvětluje se zástupkyně ředitele AGEL Střední zdravotnické školy v Ostravě Mgr. Alžběta Panáková.

Zájem neklesá ani o studium na AGEL Vyšší odborné škole zdravotnické. Z celkového počtu 157 uchazečů nastoupí v září tohoto roku ke studiu více než stovka studentů a to na prezenční a kombinovanou formu studia oboru diplomovaná všeobecná sestra.

„Velký zájem byl především o kombinovanou formu studia, kdy počet zaslaných přihlášek převažoval nad přihláškami k prezenčnímu studiu. Velkou roli sehrála také propagace na AGEL Střední zdravotnické škole, jelikož jsme zaznamenali zájem z řad našich maturantů. Novinkou pro studenty kombinované formy studia je možnost čerpat zaměstnanecké stipendium, což taky sehrálo svou roli,“ popisuje vedoucí AGEL Vyšší odborné školy zdravotnické Mgr. Hana Pokorná a dodává že, kombinovaná neboli dálková forma studia je velmi žádána zejména u již pracujících v nemocničních zařízeních, kteří mají zájem o doplnění vzdělání.

Největší zájem byl o studium v nově otevřené škole v Přerově, která je jedinou školou v Olomouckém kraji, kterou provozuje společnost AGEL. Velké množství přihlášek dorazilo také na pobočku v Ostravě. Také AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická zaznamenala rostoucí zájem o studium ze strany mužů. V následujícím školní roce začne vyšší odbornou školu studovat 20 mužů a to zejména v kombinované formě studia. Velkou motivací pro všechny budoucí studenty je doplnění nebo zvýšení kvalifikace, zvýšení samostatnosti při výkonu povolání, změna oboru nebo jistota budoucího zaměstní.

zpět na novinky

Kontakt pro média

Mgr. Radka Miloševská
tisková mluvčí AGEL
press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL