Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

Média

Zaměstnanci společnosti AGEL budou mít v těžkých chvílích oporu v peer programu

28.6.2022

Cílem peer programu je systém psychosociální podpory zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních Skupiny AGEL. Program je určen pro stávající zaměstnance, ale podá pomocnou ruku také čerstvým absolventům, kteří nastoupí do zaměstnání.

Peer podpora je poskytována v situacích, při nichž došlo k psychickému zasažení profesionálů, nejčastěji při výkonu práce zdravotnických pracovníků. Může se jednat o náraz akutní události, stejně jako o chronické zatížení nebo přetížení. „Jednoduše řečeno peer program podává první psychickou podporu, která je vedena peerem, tedy vycvičeným zdravotníkem. Cílem programu je podpořit zdravotnického pracovníka, zasaženého psychicky nadlimitně zátěžovou situací,“ vysvětluje ředitelka Odboru sociální a ošetřovatelské péče skupiny AGEL Ing. Kristina Krausová, MBA a dodává, že se nejedná o péči psychologickou či psychoterapeutickou.

Zaměstnanci nemusí chodit pro podporu daleko. Peerem se může stát profesní kolega, tedy zdravotnický pracovník, který absolvoval specifický výcvik psychosociální podpory kolegů. „Na základě tohoto výcviku může poskytovat v definovaném rozsahu první psychickou podporu kolegům. Peer podpora patří mezi benefity péče o zaměstnance organizace a vychází z osvědčeného modelu používaného v řadě zemí,“ popisuje Ing. Kristina Krausová, MBA. V červnu proběhlo v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice první setkání peerů zdravotnických zařízení skupiny AGEL, jehož cílem bylo seznámení účastníků a nastavení systému včetně workshopu. Hostem setkání byl PhDr. Lukáš Humpl, garant systému psychosociální intervenční služby, který seznámil účastníky s fungováním intervenční služby.

Nabídku do zapojení se v peer programu získala také AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická. Vedení školy tuto možnost uvítalo, neboť tuto problematiku řešilo jak v době pandemie, tak v rámci praktické výuky. „Rádi bychom nabídli našim žákům a studentům peer podporu nejen před souvislou praxí ve zdravotnických zařízeních, ale následovně i po jejím ukončení. Praktická výuka našich žáků a studentů probíhá celoročně a v tomto rozmezí bychom ji chtěli také nabídnout, jak formou setkání přímo ve škole, tak formou konkrétní individuální služby,“ uvádí zástupkyně ředitele Mgr. Alžběta Panáková.

„Osobně vítám možnost zapojit se do tohoto projektu. V rámci školní výuky je pro nás tato oblast velmi důležitá a studenty se v ní snažíme vzdělávat. Nyní máme unikátní příležitost se propojit s kolegy z praxe, kteří budou našim studentům v jejich profesních začátcích partnery a budou jim předávat nejvíce praktických zkušeností,“ říká Mgr. Veronika Golichová, pedagog psychologie a koordinátor peer programu.

Peer podpora může studentům pomoci během mimořádných situací či nadlimitního stresového zatížení, které je často u dospívajících jedinců nové, a ne vždy umí správně zareagovat. „Očekáváme, že se naučíme peery využívat a že se stanou nedílnou součástí přípravy žáků na budoucí povolání. Tím, že se stane možnost psychické podpory pro naše absolventy běžnou, věřím, že pak dokáží tuto skutečnost přenášet na své kolegy v praxi, kteří se mnohdy zdráhají říct si o pomoc,“ uzavírá Mgr. Alžběta Panáková.

zpět na novinky

Kontakt pro média

Mgr. Radka Miloševská
tisková mluvčí AGEL
press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL