Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

Média

Konference Digitální zdraví: V elektronizaci zdravotnictví je AGEL napřed

20.9.2022

V České republice platí od ledna letošního roku zákon o elektronizaci zdravotnictví, jenž má být základním stavebním kamenem digitalizace zdravotnictví. V poslední době hojně skloňované téma bylo hlavním programem konference Digitální zdraví, která se uskutečnila v režii magazínu Ekonom v polovině září v Praze. Mezi hlavními řečníky nechyběli zástupci Skupiny AGEL, neboť společnost významně investuje do této sféry zdravotnické péče a má již k dispozici vlastní a unikátní Integrovaný klinický informační systém (IKIS). Podobný společný portál doposud státní sféra nemá, stejně tak chybí i legislativní podpora pro rozvoj digitalizace a telemedicíny.

Zatímco řada zdravotnických zařízení doposud nepřistoupila na digitalizaci ani v elementárních krocích, tak již v roce 2019 zavedla AGEL Středomoravská nemocniční ve svých třech nemocnicích v Prostějově, Přerově a ve Šternberku elektronické vedení zdravotnické dokumentace. „Nebylo to vůbec jednoduché, nicméně přišel březen roku 2020 a ukázala se jako absolutní výhoda, že ošetřující lékař měl kompletní data o svém pacientovi, záznam byl veden ve strukturované podobě identicky na všech odděleních nemocnice,” řekla MUDr. Marie Marsová, MBA, místopředsedkyně představenstva společnosti AGEL během panelové diskuze, na které nechyběl ředitel VZP Ing. Zdeněk Kabátek. Oba se shodli, že digitalizace zdravotnictví přinese nejen finanční úspory, ale přinese řadu zefektivnění, především co se kvality zdravotních služeb týče, omezí duplicity, zlepší informovanost pacientů, ubere administrativu lékařům i sestrám a zjednoduší revizní činnost. „V České republice navštěvují lidé lékaře dvojnásobně více než ve srovnatelných zemích OECD a lékaři pak jsou skutečně přetíženi tím, že je na ně kladena velká administrativní zátěž. Měli bychom právě lékařům ulevit a dám jim více času na péči o své pacienty,” konstatovala MUDr. Marsová.

Svižnému rozvoji elektronizace zdravotnictví a s ní i související telemedicíny stále brání zcela nejasně vymezena pravidla. „Telemedicína a její širší využití je v tuto chvíli blokována nedostatečnou legislativou,” potvrdil za souhlasu ostatních diskutujících ředitel VZP Ing. Zdeněk Kabátek. Od 1. ledna 2022 postupně nabývá účinnosti zákon o elektronizaci zdravotnictví, který má tvořit právní základ pro efektivní a zároveň bezpečné sdílení informací ve zdravotnictví a elektronickou komunikaci mezi zdravotníky navzájem i mezi zdravotníkem a pacientem. Nejzazším datem, odkdy budou muset poskytovatelé zdravotních služeb být schopni se plně zapojit do systémů elektronického zdravotnictví je 1.1.2026, v následujících 4 letech by se tudíž měli poskytovatelé na tyto změny připravit. „Do roku 2026 má být dosaženo naplnění všech ustanovení zákona, všech 45 paragrafů. Ovšem některé záležitosti jsou v současné době zbrzděny a to i výstavba centrální infrastruktury,” přiznala během debaty v pražském Karlíně Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová, statutární zástupce ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a zároveň členka pracovní skupiny pro telemedicínu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Podle místopředsedkyně AGELu se rozvoj telemedicíny může pozitivně promítnout do péče o pacienty chronicky dispenzarizované či do paliativní péče. „Musíme myslet na to, že pacienti nežijí pouze v Praze, ale i ve vzdálených oblastech. Jsou to pacienti mnohdy vážně nemocní a pro ně i transport 20 kilometrů je poměrně zatěžující. Pro tyto klienty to bude telemedicína také velká výhoda. Dále máme například přichystaný projekt na sledování našich diabetiků, kteří přes senzorové pumpy předávají údaje na dálku ošetřujícímu lékaři a pacient by tak nemusel dojíždět do zdravotnického zařízení. Telemedicína by mohla směřovat i na pole primární i sekundární prevence,” uvedla dále MUDr. Marie Marsová, MBA.

Konference Digitální zdraví přinesla pohled na elektronizaci zdravotnictví a digitalizaci z mnoha úhlů a nechyběl ani ten od vývojářů z Medical Systems (člen Skupiny AGEL). „Je třeba říct, že dnes jsou informační technologie vnímány jako součást jakéhokoliv byznysu, zdravotnictví nevyjímaje. Zdravotnictví má spoustu výzev a mnoho z nich je IT schopno efektivně řešit, ale jen v tom případě, pokud danou problematiku budeme řešit společně,” pronesl k odborníkům na zdravotnictví Ing. Daniel Lefenda, předseda představenstva Medical Systems s tím, že ačkoliv státní zdravotnický portál ještě neexistuje, tak AGEL nyní již poskytuje vlastní řešení online webového portálu pro komunikaci s externími lékaři. „Již nyní AGEL nabízí elektronickou zdravotnickou dokumentaci z našeho interního nemocničního systému“. „Náš Integrovaný Klinický Informační Systém (IKIS) má jediný úkol, a to odlehčit práci zdravotnickému personálu, ať už lékařům nebo sestřičkám. Celý náš nemocniční systém je vyvíjen v součinnosti se zdravotnickým personálem. Komunikujeme s lékaři a oni jsou tím garantem správné a efektivní funkcionality, což je pro nás zásadní. Náš software je vhodný i pro státní nemocnice a musím říci, že v dnešní době jsme poptáváni,” doplnil Ing. Lefenda.

Konference magazínu Ekonom z vydavatelství Economia s názvem Digitální zdraví proběhla v Praze 15. září 2022 a společnost AGEL byla jako lídr v digitalizaci zdravotnictví v České republice hlavním partnerem této odborné akce.

zpět na novinky

Kontakt pro média

Mgr. Radka Miloševská
tisková mluvčí AGEL
press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL