Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

Média

Během covidu pokročila digitalizace a elektronizace zdravotnictví mílovými kroky kupředu, zaznělo na Sympoziu AGEL

6.10.2022

Druhý den XV. Sympozia AGEL byl ve znamení odborných přednášek v lékařské i nelékařské sekci, na kterých se odborníci věnovali tématu “Zdravotnictví v době covidové”. I přes jeho náročnost přineslo nejen v péči o pacienty řadu pozitiv. Zejména na poli elektronizace zdravotnictví a telemedicíny a ve skupině AGEL také v péči o své zaměstnance.

„Téma covidové je zjevné, protože naše nemocnice si prošly v poslední době opravdu velmi těžkou zkouškou, kterou covid přinesl. Ten zkoušel odolnost celého zdravotního systému a covid-19 si jako samotná nemoc i jeho dopady na ostatní péči zaslouží poohlédnutí a zároveň vhled dopředu, protože covid a jeho následky ještě nekončí,” zdůvodnil zaměření odborné akce MUDr. Jiří Ševčík, předseda představenstva AGEL Středomoravské nemocniční a odborný garant Sympozia AGEL.

Zakládání a chod infekčních oddělení, mezioborová spolupráce, profilace zdravotníků z jiných oddělení v péči o infekční pacienty. To jsou jen některé atributy doby covidové ve zdravotnických zařízení, ve kterých se v uplynulých třech letech podařilo řadu inovací urychlit. „Doba covidová rozproudila téma telemedicíny, protože byla velká snaha během pandemie poskytovat medicínu i lidem, kteří mají obavu z nákazy. Covidová doba také naučila naše lékaře část péče poskytovat ambulantně bez nutnosti hospitalizace a urychlila pokrok elektronizaci zdravotnictví ve smyslu elektronické komunikace mezi lékařem a pacientem nebo elektronické komunikaci mezi nemocnicí a ambulantními lékaři. Tento trend bereme jako pozitivní, který covid nastartoval a je třeba v něm pokračovat. Pandemie také urychlila pokrok ve vývoji nových antivirotik a obecně ve vakcionologii,” řekl dále MUDr. Jiří Ševčík.

„Covid přinesl mnoho zlého, nicméně přinesl i pozitivum v tom, že digitalizace a elektronizace pokročila mílovými kroky kupředu. V našich nemocnicích jsme s digitalizací a elektronizací dokumentace začali už v roce 2019. V roce 2020, kdy pandemie onemocnění Covid – 19 začala, jsme pro pacienty s tímto onemocněním měli připravené kompletní jednotné strukturované vedení elektronické zdravotnické dokumentace. Měli jsme připravené mobilní tablety, které mohli používat lékaři i sestry přímo u lůžka pacienta. Což jedinečným způsobem snížilo administrativní zátěž, ale především to pomohlo nastavit jednotnou diagnostiku a léčbu napříč nemocnicí i napříč celou skupinou,“ vyjádřila se také k náplní odborné části XV. Sympozia AGEL MUDr. Marie Marsová, místopředsedkyně představenstva společnosti AGEL.

Jak dokazuje seznam odborných přednášek prezentovaných na XV. Sympoziu AGEL (sympozium.agel.cz/program), pandemie covidu zasáhla výrazným způsobem do každého sektoru zdravotní péče i všech zdravotnických oborů. „Co se týká nelékařských oborů, tak nás doba covidová posunula neuvěřitelně dopředu. Uvědomili jsme si, že potřebujeme využívat zdroje, které jsou pro nás

jednoduché a ty jednoduché zdroje jsou elektronizace. Začali jsme využívat spoustu věcí, u kterých jsme si před covidem mysleli, že s nimi budeme pracovat až za několik let. Začali jsme naplno využívat mobilní Integrovaný klinický informační systém (IKIS) v ošetřovatelství, což je velké plus, protože nám výrazně zjednodušil práci. Také jsme začali pečovat sami o sebe, protože covid nás výrazně ovlivnil také psychicky. Pro naše zaměstnance jsme připravili nejen program odborné psychosociální pomoci, ale vytvořili jsme peer skupiny, kdy první psychickou podporu poskytuje svým kolegům vycvičený zdravotník - peer,” uvedla ředitelka Odboru Ošetřovatelské a sociální péče společnosti AGEL Ing. Kristýna Krausová, MBA.

Na patnácté Sympozium AGEL dorazilo 5. a 6. října do Olomouce 650 účastníků a jen odborný a manažerský program obsahoval téměř padesát přednášek.

zpět na novinky

Kontakt pro média

Mgr. Radka Miloševská
tisková mluvčí AGEL
press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL