Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

Média

Odborníci z AGELu předávali na prestižní konferenci EPUAP 2022 své zkušenosti s péči o proleženiny

21.10.2022

Tři nemocnice ze Skupiny AGEL se aktivně zúčastnily mezinárodní 22. výroční konference EPUAP (Evropský poradní panel pro problematiku dekubitů), která před nedávnem uskutečnila v Praze. Specialisté zde prezentovali své zkušenosti s péči o proleženiny. Hlavním tématem konference bylo “Inovace a doporučené postupy pro lepší výsledky u pacientů: Společná cesta ve světle nových výzev”.

Odborníci z tuzemska i zahraničí zde prezentovali své zkušenosti, znalosti, nejnovější technologie, pomůcky, léčbu a doporučené postupy v péči o dekubity, s jejichž péči mají bohaté zkušenosti také zdravotníci ze Skupiny AGEL. „Na tuto prestižní konferenci byly vybrány dva postery, jeden z Nemocnice AGEL Český Těšín a druhý z Nemocnice AGEL Šternberk a také jedna prezentace z Nemocnice AGEL Prostějov. Velice mě těší, že naši zdravotníci chtějí předávat své cenné zkušenosti, které se také díky prezentaci v anglickém jazyce dostanou ke kolegům i za hranicemi České republiky,” těší Ing. Kristýnu Krausovou, MBA, ředitelku Odboru Ošetřovatelské a sociální péče společnosti AGEL.

Na konferenci EPUAP měla své zastoupení Nemocnice AGEL Český Těšín, která je významným zdravotnickým zařízením v regionu, zaměřujícím se na následnou a rehabilitační péči. Na konferenci EPAUP 2022 náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, Mgr. Alice Ručková, MBA, prezentovala prostřednictvím posteru Analýzu vzniku nových dekubitů u pacientů dlouhodobé péče a možný forénzní dopad na ošetřovatelský personál.

Využití datových souborů elektronické dokumentace prevence a léčby dekubitů jako účinný nástroj ke vzdělávání v oblasti diferenciální diagnostiky dekubitů prezentovala na konferenci Lenka Kolářová v Nemocnice AGEL Prostějov. Nemocnice AGEL Prostějov od roku 2014 vytvořila komplexní management péče o dekubity, kde nezastupitelnou roli má fotodokumentace dekubitů, která je součástí zdravotnické dokumentace pacienta. Fotodokumentace je sdílená mezi odděleními i nemocnicemi.

Také výživa je nedílnou součástí péče o pacienta s dekubity. Právě tuto problematiku prezentovala ve své posterové prezentaci Kristýna Bechniková, DiS., nutriční terapeutka z Nemocnice AGEL Šternberk. Odborná veřejnost se mohla od ní na konferenci dozvědět, že výživa hraje svou roli má nejen v průběhu hojení dekubitů, ale také v jejich prevenci. Péče o ránu totiž není jen záležitostí lokálního ošetřování, ale vždy celkové péče poskytované odborníky více oborů. Dobře fungující systém nutriční péče umožňuje rychlé rozpoznání hrozícího nebo již existujícího problému s nedostatečnou výživou.

zpět na novinky

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL